Nyheter

Daniel Mettler

Hållbara regioner behöver biogas!

Hållbara regioner behöver biogas!

Morgondagens hållbara städer och regioner måste sluta cirkeln och nyttja biogasens värdekedja fullt ut. Det konstaterades i samband med EWRC i Bryssel där Biogas Öst tillsammans med Region Östergötland och fyra andra europeiska regioner visade hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas med hjälp av biogas.

Biogas Öst med BioDriv Öst

Svensk biogas nyckeln till cirkulär ekonomi

Svensk biogas nyckeln till cirkulär ekonomi

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv, är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i den nationella strategiska innovationsagenda som lanseras i samband med konferensen ”Biogas för framtiden” den 6 oktober i Göteborg.

Biogas Öst med BioDriv Öst

Startskott för fossilfria transporter

Startskott för fossilfria transporter

Tidigare idag invigdes BioDriv Öst, den nya storregionala kraftsamlingen för fossilfria transporter. Satsningen samlar redan över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning som vill samverka för transportsektorns omställning. 

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste