Nyheter

En svensk flagga vid pumpen gör det gröna drivmedelsvalet lättare!

Följande debattartikel är även publicerad i en annonsbilaga till Svd 2018-02-20, sid 9.

Energimyndigheten har lagt fram ett nytt förslag till miljömärkning av drivmedel vid pumpen som liknar märkningen för vitvaror. Detta är ett viktigt steg i rätt riktning. Nu är det dags för Regeringen med konsumentminister Per Bolund i spetsen att snarast införa miljömärkningen. Fast med en viktig justering. Nuvarande förslag innebär att råvaror och ursprungsland endast ska redovisas på leverantörernas hemsidor. Hur många skulle köpa svenska eller ekologiska livsmedel om man i butiken måste gå in och leta efter denna information på producenternas hemsidor? De flesta är nog överens om att det behöver finnas en tydlig märkning direkt vid pumpen där konsumenterna gör sina val.

Biodrivmedel och el kan göras både bra och dåligt, därför är det bra att EU ställer krav på biodrivmedel gällande CO2-reduktion, hållbarhet och spårbarhet. Det är skillnad på talloljebaserad svensk HVO-diesel och palmoljebaserad HVO från regnskogsområden, det är också skillnad på etanol från svenska producenter jämfört med etanol från amerikansk majs. Sist men inte minst har vi biogasen som till stor andel produceras med svenska råvaror och med hög klimatnytta.

Privata och offentliga aktörer köper årligen drivmedel för betydande summor, och tiden är nu mogen för en konsumentinriktad klimat- och ursprungsinformation som på ett enkelt sätt styr konsumenten rätt. I och med drivmedelsbolagens redovisningsskyldighet så har vi redan informationen sammanställd, nu gäller det att presentera den på ett överskådligt vis.

I åtskilliga myndighetsrapporter och uttalanden från politiker lyfts vikten fram av att öka den svenska produktionen av förnybara drivmedel. När vi nu ska införa en miljömärkning av drivmedel, varför inte passa på att styra mot andra viktiga mål på samma gång? Produktion av svenska biodrivmedel kan stärka det svenska lantbruket precis som svenska livsmedel. De hjälper till att hålla igång jordbruksarealer som inte behövs för livsmedelsproduktion, och genom att bidra med såväl biodrivmedel som klimatsmart djurfoder och biogödsel, så gör de oss även mindre sårbara för importstörningar. Att vi ska öka vår självförsörjningsgrad på livsmedel samt stärka totalförsvaret är högaktuella frågor där en ökad försörjningstrygghet kan skapas genom ökad produktion av svenska och förnybara drivmedel.

Det här är värden som många – inte bara de miljöintresserade – lätt kan ta till sig om de presenteras på rätt sätt. Vi har mycket att lära av livsmedelsindustrin som ser till att även de som inte läser så noga på innehållsförteckningen vet att de köper bra mat när de köper svenskt.

Vi måste nu alla börja fundera över vad vi stoppar i våra bilar. En innehållsdeklaration vid pump med åtminstone de två-tre främsta råvarorna och ursprungsländerna borde vara en självklarhet. Drivmedel med en hög andel råvaror från ett och samma land bör dessutom tydliggöras med en flagga. Då blir det lätt för den som vill att välja svenskt och förnybart, istället för bensinen och dieseln som allt för ofta skulle ursprungsmärkas med Ryssland och Nigeria.

En svensk flagga vid snabbladdaren, vätgasmacken och biodrivmedelspumpen skulle signalera alla de positivt laddade värden som konsumenter associerar med svenska livsmedel. I en strid ström av bud kring de olika drivmedlen som finns på marknaden, är ursprungsmärkningen enkel att förstå och den kommer att vara en viktig del om vi ska lyckas med omställningen i tid.

 

Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst med BioDriv Öst

Mattias Goldmann, VD Fores med 2030-sekretariatet

Olle Johansson, VD Power Circle

Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige

Tomas Ekbom, biodrivmedelsexpert Svebio

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland