Organisation

Om ossOrganisation

Biogas Öst bildades 2008 på initiativ av regionens aktörer. Sedan 2013 består organisationen av en ideell förening samt föreningens helägda servicebolag. Syftet med verksamheten är att bidra till en hållbar regional utveckling samt att bidra till att berörda miljö- och klimatmål kan nås. Verksamheten ska kännetecknas av politisk obundenhet, öppenhet samt avsaknad av vinstintresse.

En lista över Biogas Östs anställda samt styrelseledamöter hittar du under Kontakt.

Stadgar BioDriv Öst Ideell Förening

Medlemsdirektiv

 

 

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland