Gasfordon 2019

Biogasdrivna bilar är ett kostnadseffektivt och enkelt förnybart alternativ att byta till, och det finns många fordon att välja bland! Inför 2019 finns över 20 personbilar, 5 transportbilar och 9 lastbilar på den svenska marknaden. Med över 180 tankställen blir det dessutom allt enklare att tanka och du riskerar aldrig att bli stående då personbilarna även har en bensintank.

Hittade du inte en biogasdriven bil som passar dig? Ta en titt i vår elbilsbroschyr!

 

Läs mer

Biogasens samhällsnyttor i en cirkulär ekonomi

En broschyr om biogasens roll i en cirkulär ekonomi, baserad på den mer omfattande rapporten.

Läs mer

Broschyr om biogas, tillväxt och sysselsättning

Rapporten om biogas, tillväxt och sysselsättning har sammanfattats i en lättläst broschyr som kan spridas till beslutsfattare och allmänhet. Broschyren presenterar de viktigaste slutsatserna kring ekonomiska konsekvenser av ökad biogasproduktion i Biogas Östs region. Sysselsättning, tillväxt och besparingar genom minskad negativ miljöpåverkan berörs.

Till rapporten

Läs mer

Tuffast krav inte alltid bäst

- En studie om metanutsläpp vid uppgradering av biogas

Projektet "Utsläpp till luft vid biogasproduktion" har genomförts av Biogas Öst i samarbete med BioMil under 2014. Projektet har fokuserat på metanutsläpp från restgas vid uppgradering av biogas för att försöka utröna vilken uppgraderingsteknik som är den bästa möjliga ur miljösynpunkt under olika förutsättningar. Här beskrivs kortfattat projektets genomförande och resultat. 

 

Läs mer

Luktar biogas?

En studie om luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige

Biogas Öst och BioMil har under 2014 genomfört en studie av tillståndsvillkor och luktförekomster vid svenska biogasanläggningar inom projektet "Utsläpp till luft vid biogasproduktion". Studien har fokuserat på att besvara hur vanligt förekommande luktförekomster och klagomål är, samt hur villkoren i anläggningarnas miljötillstånd påverkar luktspridning och det luktförebyggande arbetet. I detta faktablad beskrivs genomförande och reslutat kortfattat. 

Läs mer

Goda exempel: offentlig upphandling biogas

Biogas Öst har under 2013 låtit ta fram ett handledande material som riktar sig till aktörer som vill främja biogas som fordonsbräsnle genom offentlig upphandling av såväl egna fordon som transporter av upphandlade varor eller tjänster. Som ett komplement till detta finns här även en broschyr med ett antal goda exempel på hur kommuner och landsting runtom i landet ställt offensiva krav och på olika vis premierat biogas och gasfordon via offentliga upphandlingar.

Läs mer

Matnyttigt om matavfall

Biogas Öst har inom projektet InfraBiogas Öst samlat erfarenheter, goda exempel, tips och idéer från insamling av matavfall till biogasproduktion runt om i regionen - fokus ligger på det så viktiga informationsarbetet. Materialet har sammanställts i en rapport samt en kortfattad informativ broschyr. I samband med detta har även två illustrationer som visar hur ditt matavfall kan bli till miljövänligt fordonsbränsle, tagits fram.

Läs mer

Informationsblad

Biogas Öst har tagit fram fyra faktablad som på ett kortfattat sätt berättar om Biogas, Gasfordon, Fordonsgas och Gårdsbiogas.

Till Biogas

Till Gasfordon

Till Fordonsgas

Till Gårdsbiogas

 

Läs mer

Gastankställen

Brochyr som presenterar fem goda exempel på gastankställen i regionen.

Läs mer

Biomethane filling stations

Five Swedish Case Studies - How biomethane filling stations can be built and operated.

Läs mer
 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • AGA

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Örebro Tvätt

 • Ekogas

 • Coop

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm