Biogasens potential inom industriella verksamheter i Mälardalsregionen

Biogas används idag främst inom transportsektorn. Men med en ökad elektrifiering i transportsektorn finns det på sikt en möjlighet att använda biogasen för att sänka koldioxidutsläppen inom industrin. På så sätt kan biogasproduktionen fortsätta att leverera kritiska samhällsnyttor som förnybar energi, fossilfri växtnäring, en cirkulär ekonomi, regional näringslivsutveckling samt en stärkt krisberedskap.

I denna rapport görs en översiktlig kartläggning av hur mycket fossila bränslen i industrin som kan ersättas av biogas i Uppsala, Västmanlands, Södermanlands, Örebro, Stockholms och Östergötlands län. I rapporten presenteras även möjliga distributionslösningar för leverans till industrier.

Tillbaka till listan
 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland