Dessa artiklar är fria att använda och publicera så länge som man hänvisar till Biogas Öst.

Biogas & bussar

- igår, idag, i framtiden

Biogasen omnämns ofta som ett av de mest klimatnyttiga förnybara drivmedlen som finns tillgängligt idag.  Produktionen ökar i hela Sverige, men ökningstakten skulle behöva höjas ytterligare. Efterfrågan från kollektivtrafikens bussar har varit - och är - en viktig drivkraft för biogassatsningar i hela Sverige. Uppsala var tidigt ute med gasbussar och Gamla Uppsala Buss fortsätter utvecklingen på väg mot fossilfrihet 2020.
 

Tillbaka till listan
 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland