Användning

Om biogasAnvändning

Biogas kan med fördel användas som drivmedel och kallas då fordonsgas. Fordonsgas kan bestå av endast biogas eller endast naturgas, men vanligast är en blandning av de båda. Både biogas och naturgas består av metan, skillnaden är att biogasen är förnybar. Det finns en branschgemensam överenskommelse att andelen biogas i fordonsgasen alltid ska vara minst 50 procent, men andelen ökar ständigt. Branschen har som mål att all fordonsgas ska vara biogas senast år 2030. För aktuell information om biogasandelen i fordonsgasen i Sverige läs mer på Energigas Sveriges hemsida. Det går även på de allra flesta ställen i dag att antingen via ett avtal eller vid aktivt val vid pumpen välja att endast köpa biogas på samma sätt som man kan välja att köpa grön el.

En stor fördel med biogas är att det finns fordon inom många olika segment, såväl personbilar som lastbilar och bussar. Kollektivtrafiken har länge varit en stor och viktig användare av biogas, sedan gasbussar introducerades i början av 90-talet. För att få till lokal produktion av biogas behövs ofta en stor och stabil användare lokalt som kollektivtrafiken. I världen pågår även en ökad omställning till naturgas, bland annat inom sjöfart och tunga fordon i vägtrafiken. Omställning till naturgas pågår även inom industrin. Detta är något som driver på utvecklingen till att allt fler segment kommer att kunna använda biogas framöver. Biogas börjar även bli allt mer intressant som ersättning för exempelvis gasol eller olja inom industrin.

Genom att kyla ner biogasen till flytande form, så kallad LBG (Liquefied Biogas), så uppnås betydligt högre energitäthet vilket exempelvis ger längre räckvidd för tunga fordon och möjlighet att även ersätta flytande naturgas så kallad LNG. Biogas kan även användas för produktion av el och värme. Men i dagsläget är det vanligen mest kostnadseffektivt för större produktionsanläggningar och bäst ur miljösynpunkt att använda biogasen i transportsektorn.

Läs mer

Gå in på Energigas Sverige för mer information!

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste