Inlogg deltagare

Att köra gasfordon är både ekonomiskt och säkert och biogas kan användas som fordonsbränsle i såväl tunga som lätta fordon.

Biogas är konkurrenskraftigt jämfört med andra bränslen, bland annat har tjänstebilar drivna av biogas 40% lägre förmånsvärde, fordonsskatten är lägre, i vissa kommuner får man gratis parkering och ofta är bränslet billigare.

När det gäller säkerhet är gasfordon minst lika säkra som andra fordon. Metangasen är giftfri och har en högre antändningstemperatur än kommersiella flytande bränslen. Den är även lättare än luft och stiger därför uppåt vid läckor och blandas snabbt ut till ofarliga nivåer. Risken för brand och explosion vid olyckor blir därför mindre. Om gastanken utsätts för värme eller tryck finns säkerhetsventiler som långsamt släpper ut gasen.

De flesta gasbilar har även en bensintank vilket gör att man utan problem kan köra där det inte finns några gastankställen. Men biogas har ett mycket högt energivärde vilket innebär att det inte behövs någon inblandning av bensin för kalla vinterdagar eller för att få en lättstartad motor.

Försäljningen av gasbilar i Biogas Östs region ökar kraftigt. Aktuell statistik kommer inom kort att presenteras i samband med att statistikportalen lanseras.

 

Läs mer

  
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt