Inlogg deltagare

Biogastekniken och dess potential uppmärksammas alltmer som en viktig lösning för flera av de miljöutmaningar vi står inför i dag.

Biogas har identifierats som:

  • Det biobränsle och fordonsbränsle på marknaden som är mest miljövänligt och medför störst reduktion av växthusgaser (Gröna Bilister 2008, Jordbruksdepartementet 2007).
  • En av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att reducera koldioxidutsläpp (Vinnova, 2008).
  • En möjlighet att skapa 60 000 nya arbetstillfällen i Sverige (Gasföreningen, 2006).
  • En viktig del i arbetet med att förbättra luftkvaliteten i storstäder då utsläppen av sot och partiklar reduceras markant med biogas som fordonsbränsle. 

Införandet av ett biogassystem kräver en bred aktörssamverkan vilket bevisas av de framgångsrika samverkansprojekten Biogas Väst och Biogas Syd som varit centrala nav i biogasutvecklinen i Västra Götaland och Skåne. Biogas Syd har i biogaspusslet nedan illustrerat biogasprocessens komplexitet och att den innehåller många olika pusselbitar. Biogas kan produceras från flera olika råvaror och har även flera olika användningsområden. Mångsidigheten är en styrka, men oavsett sammanhanget gör de många pusselbitarna att samverkan och samarbete är en nödvändighet för en lyckad biogassatsning.

  
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt