Inlogg deltagare

Vision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biogas Öst ska aktivt påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i regionen och bidra till att lokala, regionala, nationella och internationella miljömål uppnås. Långsiktigt effektmål 2030 är att 10 procent av fordonsbränslet i regionen är biogas!

Övergripande Mål

Biogas Öst ska bidra till att skapa de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas.


Konkreta resultat av vårt långsiktiga mål är:

  • Minst 3000 nya arbetstillfällen i regionen (Biogas, Tillväxt & Sysselsättning, WSP 2011)
  • En reduktion av koldioxidutsläpp med minst 750 000 ton per år
  • Minst 4 miljarder kronor i ökad bruttoregionalprodukt (Biogas, Tillväxt & Sysselsättning, WSP 2011)
  • Samhällsekonomiska effekter värderade till över 1,5 miljarder kronor (Biogas, Tillväxt & Sysselsättning, WSP 2011)

I syfte att uppnå effektmålen sätter Biogas Öst varje år (i samråd med Biogas Östs medlemmar) upp ett flertal delmål.

  
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt