Inlogg deltagare

Biogas Öst genomför aktiviteter inom många olika områden. Nedan följer en lista på prioriterade aktivitet

 • Skapa balans i biogaskedjan genom fokuserade satsningar i de svagaste länkarna samt identifiera och undanröja övriga hinder för ökad biogasproduktion och användning.
 • Identifiera ”vita fläckar” i regionen och stimulera biogasutveckling på dessa ställen.
 • Visa på och lyfta fram goda exempel i regionen och marknadsföra projektdeltagarna.
 • Arbeta för ökad kunskap om biogas i samhället genom ett tillgängligt kansli samt mediekontakter, marknadsföring och opinionsbildning (annonser, broschyrer, mässor, artiklar, utbildningar)
 • Riktad information till beslutsfattare/kommuner, till exempel om satsningar på förbättrad infrastruktur och högre miljökrav i offentliga upphandlingar.
 • Öka samverkan mellan olika biogasaktörer/organisationer när det gäller exempelvis informationsmaterial för att minska dubbelarbete.
 • Verka för ökat antal biogasfordon, till exempel sprida kunskap och informationsmaterial om tillgången på olika modeller samt satsa på information och utbildning om biogas för bilförsäljare.
 • Arbeta med nätverksarbete och företagskluster samt arrangera fördjupande kompetensutbildningar.
 • Ta fram/verka för kartläggningar och strategier för ökad råvara och produktion
 • Främja återföring av rötrest och förbättra produktionsmöjligheterna inom lantbrukssidan, exempelvis kartlägga gårdar, möjliga biogasledningar och hinder för spridning av biogödsel.
 • Söka finansiering till regionen och driva konkreta projekt i samarbete med deltagarna.
 • Delta i EU-projekt samt skapa internationella kontakter
   

Genomförda aktiviteter

I början av varje år sammanfattar Biogas Öst det gångna årets verksamhet i en rapport som läggs upp under fliken "Informationsmaterial".

  
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt