Inlogg deltagare

 

Biogas Öst är en regional plattform som genom samverkan mellan olika aktörer ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i regionen och bidra till att berörda miljömål uppnås. Det långsiktiga målet för regionen, som innefattar Uppsala, Stockholms, Västmanlands, Södermanlands, Örebro och Östergötlands län, är att minst 10 procent av drivmedlen (3 TWh) är biogas år 2030.

Genom att samordna resurser, kompetenser och goda initiativ kan vi uppnå de bästa resultaten. Biogas Östs verksamhet fokuseras i första hand på att:
  • Överbrygga hinder för biogasens utveckling och verka för de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas.
  • Verka för att stärka lokal och regional samverkan och utgöra en kunskaps- och kommunikationsresurs för regionen och dess aktörer.
  • Främja utvecklingsprojekt som leder till en bättre miljö, en hållbar tillväxt samt regional utveckling.
Genom Biogas Öst kan vi gemensamt skapa en framgångsrik hållbar tillväxt som leder till nya jobb och minskade utsläpp. Vårt arbete bidrar dessutom till att lösa avfallsproblem, att skapa lokala kretslopp och försörjningstrygghet samt att stimulera produktionen av andra miljövänliga produkter som biogödsel. En satsning, många goda resultat.

Välkommen att följa med oss på denna resa!
 

 

  
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt