Om kartan & statistiken

Varför karta & statistik?
Kartan och statistitikportalen har tagits fram för att möta efterfrågan på en samlad bild över biogasen i regionen. Kartverktyg och statistikportalen har tagits fram inom projektet InfraBiogas Öst under 2010 och 2011. Förhoppningen är dock att verktyget skall leva vidare långt efter projektets slut.

I nuläget visar kartan alla olika biogasproducerande anläggningar, alla uppgraderingsanläggningar, gasledningar för biogas/fordonsgas samt alla tankställen och bussdepåer med fordonsgas i regionen. Därtill visas andra biogasprojekt och -satsningar som drivs i nuläget samt alla kända planer på nya anläggningar i regionen. 

I statistikportalen finns data över biogasproduktion och -potential, antal fordon och tankställen samt såld mängd fordonsgas - för hela regionen och länsvis. Diagrammen kan sparas ned som bilder och all data kan även laddas ned i Excel-format. I stort sett all statistik bygger på offentlig statistik som finns tillgänglig via SCB, men viss data är även sådant som Biogas Öst samlat på sig genom åren.

Dessutom visar kartan en "vision" om hur biogassystemet i regionen skulle kunna se ut i framtiden. Läs mer om visionen här.

Målgrupp
Kartan och statistiken finns tillgänglig för alla möjliga intressenter – såväl branschfolk som privatpersoner. Informationen skall kunna användas både som en informationsspridare och kunskapsbas för den nyfikne, men även som ett enklare ”planeringsverktyg” för kommuner eller företag som är i färd med att satsa på biogas och vill relatera satsningen till annat som är på gång i omgivningen eller till utvecklingen i regionen i stort.

Finansiärer
Verktyget har utvecklats och bekostats av projektet InfraBiogas Öst. Projektet har bekostats med kontanta medel från följande aktörer i regionen:

 • Tillväxtverket (EU:s regionala strukturfond)
 • Stockholm Läns Landsting (avd. för Tillväxt, Miljö & Regionplanering)
 • Länsstyrelsen i Stockholm
 • Länsstyrelsen i Västmanland
 • Regionförbundet Uppsala
 • Regionförbundet Örebro
 • Regionförbundet Sörmland
 • Regionförbundet Östsam
 • Stockholm Gas AB
 • AGA Gas AB
 • E.ON. Gas & E.ON. Biogas

Uppdatering
Ansvaret för att hålla kartan uppdaterad ligger hos Biogas Öst. Samtliga deltagare i Biogas Öst kommer med jämna mellanrum att tillfrågas om ev. nyheter. Dessutom kan vem som helst, när som helst, skicka in information direkt till oss via ”Tipsa”-formuläret – informationen kommer sedan att kontrolleras av Biogas Öst innan den läggs upp i kartan.

Statistikportalen kommer att uppdateras med jämna mellanrum så fort färsk data finns att tillgå, dock som mest två gånger per år. 

Vem har byggt verktyget?
Ikonerna som visar olika typer av anläggningar, tankställen m.m. har utvecklats och ritats av Biogas Öst.

Kartmodulen och statistikportalen samt anpassningarna av desamma till Biogas Östs hemsida har levererats av Galax Webb i samarbete med Sajtkonsulterna.

Kontakt
Har du frågor, synpunkter eller kommentarer kring kartan & statistiken, kontakta Jonas Forsberg.

OBS! Kartan och statistiken visas bäst i webbläsarna Firefox, Google Chrome och Explorer 9.

 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt