Inlogg deltagare

2014-04-15

Behovet av ökad produktion av förnybar energi är stort om vi ska nå regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta 2030 och ett klimatneutralt Sverige 2050. Ökade satsningar på biogas är en viktig del i framtidens hållbara samhälle. Ett känt hinder för att få till nya biogasanläggningar är krångliga, dyra och långdragna tillståndsprocesser. Nu ska ett nytt vägledande dokument, framtaget i dialog mellan bransch och myndigheter, underlätta miljöprövningen av nya biogasanläggningar.  

Läs mer ...

2014-04-03

Att ersätta fossila drivmedel med klimatsmart biogas är en viktig del i arbetet för att minska utsläpp av växthusgaser. I ett nytt projekt under ledning av Biogas Öst samarbetar en rad viktiga branschaktörer för att få samlad kunskap om utsläpp till luft vid biogasproduktion.

Läs mer ...

2013-12-12

Den 12 december samlas biogasintressenter från hela Östersjöregionen i Västerås för att inspireras, diskutera och lära mer om biogas som drivmedel för kollektivtrafikens bussar. Satsningen är en del av EU-projektet Baltic Biogas Bus där Västerås Lokaltrafik (VL) är projektägare. På agendan står studiebesök vid biogasanläggningen på Gryta och VL:s bussdepå, samt seminarium kring drivkrafter för biogasutvecklingen.

Läs mer ...

2013-12-05

BiogasTinget är Sveriges största renodlade biogaskonferens. Den 4 december anordnades det fjärde BiogasTinget och under dagen delades årets Biogasutmärkelse ut. I konkurrens med landsbygdsminister Eskil Erlandsson och Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landstings (SL) drivmedelstrateg Sara Anderson gick utmärkelsen till Tommy Thalbäck och Karlskoga Biogas.

Läs mer ...

2013-11-28

Tre aktörer har nominerats till årets Biogasutmärkelse. Pristagaren kommer att tillkännages den 4 december på årets största biogaskonferens, BiogasTinget, som genomförs på Nalen i Stockholm. Biogas Östs årliga Biogasutmärkelse uppmärksammar föredömliga initiativ inom biogasområdet.

Läs mer ...

2013-11-21

Varje år upphandlar offentlig verksamhet varor och tjänster för mer än 500 miljarder kronor - en ansenlig del av Sveriges BNP. På lokal och regional nivå har offentliga myndigheter ett starkt styrmedel för omställning till förnybart bränsle genom upphandling av fordon, drivmedel och olika transporttjänster. Biogas Öst har låtit ta fram en handledning som beskriver hur krav på biogas kan - och bör - formuleras av dem som vill främja biogas vid offentlig upphandling. 

Läs mer ...

2013-11-06

BiogasTinget har etablerat sig som Sveriges största renodlade biogaskonferens. Den 4 december är det dags igen, i år på temat: Politik - visioner, verktyg, vallöften? Som vanligt blandas stort och smått då vi försöker sätta biogasen i ett lite större perspektiv. Bland årets talare och debattörer märksa bland andra Gustav Fridolin (MP), Roger Tiefensee (C), Marita Ulvskog (S) och Thomas B. Johansson, regeringens utredare av en "fossilfri fordonsflotta 2030".

Läs mer ...

2013-08-19

Att ersätta fossila drivmedel med klimatsmart biogas är en viktig lödning för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett nytt projekt för ökad biogasproduktion har beviljats över 14 miljoner i EU-stöd. Projektet innebär en storregional kraftsamling och ett viktigt nästa steg för biogasens vidare utveckling i Sverige. 

Läs mer ...

2013-03-21

Lantbruket står för en stor del av den rötbara biogaspotentialen i Sverige. Under senare år har större samverkansanläggningar visat sig vara vägen framåt. En tydlig framgångsfaktor är långa avtal och samarbete med någon redan etablerad aktör på fordonsgasmarknaden. Det visar en utredning kring lantbruksbaserad biogasproduktion som Biogas Öst låtit göra. 

Läs mer ...

2012-06-28

Efterfrågan på fordonsgas från bussar, sopbilar, taxi- och privatbilar fortsättera att växa stadigt i östra Mellansverige. Bland regionens biogasproducenter är satsningen på uppgradering av biogas till fordonsbränsle tydlig och målmedveten. Fram till år 2020 väntas produktionen mer än fördubblas, men i regionen som helhet - och i synnerhet i Stockholms län - räcker detta inte för att tillgodose en stadigt växande efterfrågan.

 

Läs mer ...
Sida 1 av 5Först   Föregående   [1]  2  3  4  5  Nästa   Sista   

  
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt