Inlogg deltagare

Dessa artiklar är fria att använda och publicera så länge som man hänvisar till Biogas Öst.

Allt fler arbetsgivare vill bidra till en fossilfri fordonsflotta. Några bra första steg är att byta den egna fordonsflottan samt uppmuntra till cyklande och ökad användning av kollektivtrafik. Ett bra nästa steg är att använda sig av differentierad milersättning, ett sätt att premiera förnybara alternativ vid tjänsteresor som måste ske med privata fordon. Tillämpningen skapar ett incitament för att välja förnybara alternativ vid ett bilbyte.

Läs mer om hur Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Biogas Öst använder sig av differentierad milersättning här!

Läs mer ...

 Kalmar länstrafik har nyligen offentligt ett spännande exempel på upphandling för kollektivtrafik. Istället för att vara teknikneutral har man specificerat i upphandlingen att länets kollektivtrafik ska drivas med 100 procent förnybara drivmedel varav 65 procent ska vara biogas. Detta förväntas ge stora fördelar till den lokala jordbrukssektorn och dessutom stora möjligheter för en fossilfri biltrafik.

 

Läs mer ...

Biogasen omnämns ofta som ett av de mest klimatnyttiga förnybara drivmedlen som finns tillgängligt idag.  Produktionen ökar i hela Sverige, men ökningstakten skulle behöva höjas ytterligare. Efterfrågan från
kollektivtrafikens bussar har varit - och är - en viktig drivkraft för biogassatsningar i hela Sverige. Uppsala var tidigt ute med gasbussar och Gamla Uppsala Buss fortsätter utvecklingen på väg mot fossilfrihet 2020.

Läs mer ...

Att återvinna näringsämnen och energi ur matavfall lockar allt fler och mängden separat sorterat matavfall som går till biogasproduktion ökar. Mer än 60 % av Sveriges kommuner har system, i någon skala, för separat sortering och insamling av matavfall. Utvecklingen drivs av högt ställda politiska mål och idogt arbete från avfalls- och biogasaktörer. Dessutom finns engagerade och inspirerande eldsjälar som visar vägen.

Läs mer ...

Enligt biogasstatistiken för 2012 stod reningsverken för 42 % av Sveriges totala biogasproduktion. I Biogas Östs region står de för en än större andel - 2012 producerade reningsverken totalt 295 GWh, eller 48 % av regionens biogas. Trots att huvuduppdraget egentligen är ett helt annat, så är två av de största fordonsgasproducenterna i regionen Käppalaförbundet och Stockholm Vatten.

Läs mer ...

 Västerås Lokaltrafik har under många år arbetat med eco-drivning. De har sedan en tid tillbaka investerat i utrustning från Pilotfish och kan därmed få direkt återkoppling till hur stor bränslebesparing ett effektivt körsätt kan ge. Intressant är att gasbussarna verkar svara bäst på eco-driving med en besparing på minst 8 procent.

Läs mer ...

Antalet gastankställen i Biogas Öst-regionen ökar och i april invigde det E.ON och OKQ8 regionens 46:e publika tankställe. Numera finns en gaspump på OKQ8-macken i Fittja söder om Stockholm, vilket ger än fler människor möjligheten att köra på förnybart bränsle. 

Läs mer ...

Det händer saker på biogasfronten i Örebro län. Den aktör som kanske driver på hårdast av alla just nu är Karlskoga Energi & Miljö via dotterbolaget Karlskoga Biogas AB, som etablerar ny storskalig produktion. Läs mer om boigasanläggningen, som invigs under 2013, i årets första nyhetsartikel.

Läs mer ...

Tyresö kommun är en av många aktiva deltgare i Biogas Öst. Engagemanget i Biogas Öst och i det kommun-överkridande Södertörnssamarbetet, kommer av en politiskt förankrad strategi som pekar på att samarbete är vägen framåt i klimat- och miljöarbetet. Läs mer om detta och om vad man gjort rent praktiskt i Tyresö kommun i årets sista nyhetsartikel.

Läs mer ...

Biogas Öst och Mälardalsrådets miljöutskott arrangerade den 27-28 september en benchmarkingresa som under 30 timmar gick i biogasens tecken. Med på resan, som gick genom fem län runt Mälaren, var 38 kommun- och landstingspolitiker och ett par tjänstemän. Här är en beskrivning av resan och de studiebesök som genomfördes.

Läs mer ...

Under våren har två nya förbehandlingsanläggningar för matavfall invigts i regionen, den ena i Linköping och den andra i Huddinge söder om Stockholm. Dessa anläggningar kommer kunna möta en ökad efterfrågan på behandlingskapacitet allteftersom fler och fler kommuner ger invånarna möjlighet att sortera ut sitt matavfall - med målet att mer biogas skall produceras.

Läs mer ...

 Nu är det full fart framåt för gårdsbiogasen i Östergötland. Ett treårigt projekt ska coacha lantbruksföretag att komma i mål när det gäller gemensamhetsanläggningar för biogasproduktion inom lantbruket.

Läs mer ...

En artikel om BiogasTinget, som för andra året i rad hölls på Nalen i Stockholm den 1 december.

Läs mer ...

Artikeln handlar om Närkes första gårdsbaserade biogasanläggning, byggd av Browik och Bygglant på Nygården utanför Örebro.

Läs mer ...

Artikeln berättar om den internationella konferens, med tema energi, vatten och avfall, som Mattias Svensson deltog vid i Vancouver, Kanada. 

Läs mer ...
Sida 1 av 2Först   Föregående   [1]  2  Nästa   Sista   

 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt