Inlogg deltagare
Biogasens (och andra biodrivmedels) skattebefrielse debatteras livligt. Hur länge tror du att den koldioxidneutrala biogasen kommer att slippa koldioxidskatt?Staffan Lindberg

”Biogas är ett fantastiskt bränsle. Jag har räknat ut att om familjen åker till sommarstugan med gasbil, 18 mil. Så släpper vi ut mindre koldioxid än om vi delar på en enda hamburgare!”
Staffan Lindberg (Uppsala) känd underhållare, klimatbantare och biogasentusiast.

Sökfunktion

  Sök
  

 

Biogas Öst

Klimatsmart regional samverkan!

i Stockholms - Södermanlands - Uppsala - Västmanlands - Örebro och Östergötlands län

Biogas Öst är en regional samverkansorganisation som aktivt ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i östra Mellansverige. Målet är mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion av biogas. Vi för biogasen framåt i Sverige!

Nu finns två ytterligare rapporter (utöver den om termisk förgasning av biomassa), som tagits fram inom projektet InfraBiogas Öst, för nedladdning. Den ena är resultatet av en genomgång av dagens produktion och de substrat som används i regionen idag, kompletterat med diskussion kring möjliga "nya" substrat som skulle kunna bidra till en ökad produktion.

Den andra rapporten är en sammanställning av anläggningarnas avsättning för rötrest och rötslam, kompletterat med kortare diskussion kring certifiering och attityder till spridning av rötrest och rötslam.

Läs mer ...

Rapporten om biogas, tillväxt och sysselsättning har nu sammanfattats i en lättläst broschyr som kan spridas till beslutsfattare och allmänhet. Broschyren presenterar de viktigaste slutsatserna kring ekonomiska konsekvenser av ökad biogasproduktion i Biogas Östs region. Sysselsättning, tillväxt och besparingar genom minskad negativ miljöpåverkan berörs. Välkommen att ladda ned den! (Klicka på Läs mer eller gå in under fliken Infomaterial>Trycksaker.

Läs mer ...

Biogas Öst har inom projektet InfraBiogas Öst samlat erfarenheter, goda exempel, tips och idéer från insamling av matavfall till biogasproduktion runt om i regionen - fokus ligger på det så viktiga informationsarbetet. Materialet har sammanställts i en rapport samt en kortfattad informativ broschyr. I samband med detta har även två illustrationer som visar hur ditt matavfall kan bli till miljövänligt fordonsbränsle, tagits fram.

Läs mer ...

Visa upp för världen att du kör biogasbil! Beställ en datafil kostnadsfritt från oss och stripa upp bilen hos en firma nära dig. Välj det alternativ som passar dig bäst!

 

 

Läs mer ...
Sida 7 av 7Först   Föregående   2  3  4  5  6  [7]  Nästa   Sista   

Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt