Inlogg deltagare
Biogasens (och andra biodrivmedels) skattebefrielse debatteras livligt. Hur länge tror du att den koldioxidneutrala biogasen kommer att slippa koldioxidskatt?Mats Eklund

"Biogasutvecklingen i regionen handlar inte bara om att få fram drivmedel. Med den pågående kraftsamlingen av aktörerna i industrin, akademin och myndighetssidan kommer vi att kunna använda vårt kunnade och våra erfarenheter för att fortsätta vara världsledande på biogasområdet. Genom utökade affärer och export kommer biogassektorn att kunna fungera som ett draglok för miljödriven regional utveckling."
Mats Eklund, Professor, Industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet

Sökfunktion

  Sök
  

 

Biogas Öst

Klimatsmart regional samverkan!

i Stockholms - Södermanlands - Uppsala - Västmanlands - Örebro och Östergötlands län

Biogas Öst är en regional samverkansorganisation som aktivt ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i östra Mellansverige. Målet är mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion av biogas. Vi för biogasen framåt i Sverige!

Det nya året har kommit en bit på väg och det är dags för årets första nyhetsbrev. I detta kan du läsa om årsmötet och kick-off för det "nya" Biogas Öst som sker i samband med det stora Klimatminglet på Uppsala slott 8 mars. Du kan även läsa mer om genomförda biogaskurser för lantbrukare i Uppsala län, workshops kring tillståndshantering för biogasanläggningar med landets miljöprövningsdelegationer, studiebesök vid bussdepåerna i Västerås och Köping samt lite annat smått och gott. Nu finns även lite ny statistik avseende fordonsgasförsljning och antal gasbilar 2012 uppe på hemsidan. Vi har dessutom lagt upp en längre nyhetsartikel om Karlskoga Biogas AB. Kom ihåg att vi numera nås på våra nya mejladresser, fornamn.efternamn@biogasost.se.

Läs mer ...

BiogasTinget 2012 är nu avklarat - stort tack till alla som deltog under dagen! Temat för dagen var: vilken är rätt väg för biogasen? Föredrag varvades med diskussioner och debatt kring biogasens nyttor och vilken roll olika aktörer ser för biogasen i energisystemet. Tydliga, långsiktiga spelregler efterlystes av de flesta och det blev återigen tydligt att osäkerheten är stor vilket dämpar utvecklingen. Men nya intressanta utvecklingsvägar såsom LBG, biogas som motor för lokal & regional utveckling samt ett ”klimatcertifikat” för en fossiloberoende transportsektor diskuterades också. Totalt deltog ungefär 100 personer under dagen. Presentationerna från dagen ligger på webben under fliken Infomaterial. Stort grattis också till Per Ankesjö som gick hem med den första Biogasutmärkelsen någonsin!

Läs mer ...

Stockholm-Mälarregionen ligger i framkant gällande produktion, distribution och användning av biogas, men genom ökad samverkan skulle biogasens utveckling ytterligare främjas. Med start den 27:e september genomfördes därför en två dagars biogasresa. Det var Mälardalsrådets miljöutskott tillsammans med Biogas Öst som anordnade resan som vände sig till lokala och regionala politiker och tjänstemän. Deltagarna besökte en rad intressanta biogasplatser kring Mälaren, bl a Statoil Järna med flytande fordonsgas, Valla gård i Katrineholm där gödsel blir miljövänligt fordonsbränsle och Vafab i Västerås där matavfall omvandlas till biogas. Resan avslutas vid SLU i Uppsala.

Läs mer ...

Onsdagen den 3:e oktober var det namngivningsceremoni och sjösättning av den nya gårdsbiogasanläggningen på SLU:s forskningsanläggning vid Funbo-Lövsta utanför Uppsala. Kerstin Svennersten Sjaunja, professor och dekanus vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på SLU avtäckte namnskylten. Biogasanläggningen, som fått namnet MisSLUrry, är den första i Uppsala län för rötning av substrat från lantbruket, främst gödsel och vall. Biogasen som produceras används för att generera värme till det lokala närvärmenätet samt el som kommer göra SLU:s forskningsanläggning till 80 % självförsörjande på elkraft.

Läs mer ...

Inom ramen för projektet InfraBiogas Öst har vi uppdaterat prognoser för utbud & efterfrågan på biogas som fordonsbränsle fram till 2020, länsvis och för hela Biogas Östs region. De tidigare prognoserna som togs fram 2009/2010 behövde en uppdatering då det hela tiden händer nya saker runtom i regionen. Medan vissa län ser ut att kunna matcha utbud & efterfrågan relativt väl så kommer regionen som helhet att uppleva underskott på biogas, vilket understryker behovet av regional samordning och samverkan.

Läs mer ...

Nu finns två ytterligare rapporter (utöver den om termisk förgasning av biomassa), som tagits fram inom projektet InfraBiogas Öst, för nedladdning. Den ena är resultatet av en genomgång av dagens produktion och de substrat som används i regionen idag, kompletterat med diskussion kring möjliga "nya" substrat som skulle kunna bidra till en ökad produktion.

Den andra rapporten är en sammanställning av anläggningarnas avsättning för rötrest och rötslam, kompletterat med kortare diskussion kring certifiering och attityder till spridning av rötrest och rötslam.

Läs mer ...

Rapporten om biogas, tillväxt och sysselsättning har nu sammanfattats i en lättläst broschyr som kan spridas till beslutsfattare och allmänhet. Broschyren presenterar de viktigaste slutsatserna kring ekonomiska konsekvenser av ökad biogasproduktion i Biogas Östs region. Sysselsättning, tillväxt och besparingar genom minskad negativ miljöpåverkan berörs. Välkommen att ladda ned den! (Klicka på Läs mer eller gå in under fliken Infomaterial>Trycksaker.

Läs mer ...

Biogas Öst har inom projektet InfraBiogas Öst samlat erfarenheter, goda exempel, tips och idéer från insamling av matavfall till biogasproduktion runt om i regionen - fokus ligger på det så viktiga informationsarbetet. Materialet har sammanställts i en rapport samt en kortfattad informativ broschyr. I samband med detta har även två illustrationer som visar hur ditt matavfall kan bli till miljövänligt fordonsbränsle, tagits fram.

Läs mer ...

Visa upp för världen att du kör biogasbil! Beställ en datafil kostnadsfritt från oss och stripa upp bilen hos en firma nära dig. Välj det alternativ som passar dig bäst!

 

 

Läs mer ...
Sida 6 av 6Först   Föregående   1  2  3  4  5  [6]  Nästa   Sista   

Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt