Inlogg deltagare
Biogasens (och andra biodrivmedels) skattebefrielse debatteras livligt. Hur länge tror du att den koldioxidneutrala biogasen kommer att slippa koldioxidskatt?Stefan Wallin, miljöchef Storstockholms Lokaltrafik (SL)

"Biogas är vårt favoritdrivmedel ur miljösynpunkt. Rätt producerat och konsumerat blir utsläppen praktiskt taget endast vattenånga och förnybar koldioxid."
Stefan Wallin, miljöchef Storstockholms Lokaltrafik (SL)

Sökfunktion

  Sök
  

 

Biogas Öst

Klimatsmart regional samverkan!

i Stockholms - Södermanlands - Uppsala - Västmanlands - Örebro och Östergötlands län

Biogas Öst är en regional samverkansorganisation som aktivt ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i östra Mellansverige. Målet är mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion av biogas. Vi för biogasen framåt i Sverige!

Åren 2009-2012 deltog Biogas Öst i EU-projektet Baltic Biogas Bus. Inom projektet undersöktes och diskuterades produktion, distribution och användning av biogas som bränsle för kollektivtrafikens bussar i Östersjöregionen. Baserat på resultat och slutsatser har en förlängning kallad More Baltic Biogas Bus arbetats fram och godkänts under sommaren 2013. Lead partner i förlängningsprojektet är Västerås Lokaltrafik (VL) och dessutom deltar Biogas Öst samt partners från Norge, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Fokus ligger på ökad uppgradering av biogas till fordonsbränsle samt effektivare användning av biogas i bussar. Bl.a. ska det investeras i biogashybridbussar samt arbetas med eco-driving. Projeket pågår t.o.m. september 2014. Besök projektets hemsida för mer information.

Läs mer ...

Årets Almedalsvecka är avklarad - större och mer omfattande än någonsin. Biogas Öst var på plats under en stor del av veckan för att nätverka, diskutera, ta del av seminarier och debatter, samt inte minst för att anordna ett seminairum på temat Biogasnät i Mälardalen? Seminariet visade på en stor enighet mellan såväl politiken som branschen om att detta är en fråga som bör studeras mer ingående (mer info under Läs mer). En blick i programtidningen i övrigt visar att veckan bjöd på betydligt färre renodlade biogasevenemang än för bara några år sedan, men diskussionerna kring biodrivmedel i allmänhet, fossiloberoende fordonsflotta 2030 och en allmän energiomställning till 2050 var ändå många och väl framträdande. Vid flertalet seminarier togs behovet av - och hoppet om - en bred, blocköverskridande energiöverenskommelse upp.

Läs mer ...

Den 29 maj anordnar Biogas Öst i samarbete med JTI, SLU och Hushållningssällskapet (HS) en biogasdag på Lövsta forskningscentrum utanför Uppsala. Fokus under dagen ligger på effektiv småskalig lantbruksbaserad biogasproduktion samt uppgradering till fordonsbränsle. Under dagen kommer JTI och SLU att presentera resultat från pågående forsknings- och utvecklingsprojekt, HS presenterar resultat från det pågående nationella utvärderingsprojektet kring gårdsanläggningar och Biogas Öst berättar mer om ett projekt för ökad harmonisering i tillståndsprocessen för biogasanläggningar i Sverige. Det bjuds på enklare lunch, studiebesök, mingel och utställning med en rad spännande teknikföretag inom biogasområdet. Se inbjudan & program för mer information.

Läs mer ...

Den 8 mars anordnades ett stort klimatevent på Uppsala slott i samarbete mellan Biogas Öst, Uppsala Klimatprotokoll och Mälardalsrådet. Över 150 personer besökte slottet under dagen för att lyssna till föredrag, diskutera och inspireras på temat hållbara transporter. Bl.a. deltog Thomas B. Johansson, regeringens utredare för en fossiloberoende fordonsflotta 2030, samt en rad andra föreläsare från såväl kommun som industri och akademi. Samtliga presentationer från dagen finns tillgängliga här. Det bjöds även på en internationell utblick från de senaste årens klimatförhandlingar. Avslutningsvis klippte Stefan Hanna (C), kommunalråd i Uppsala, bandet för det "nya" Biogas Öst, och eftermiddagen avslutades med en sprakande eldshow på borgården. 

Läs mer ...

Lantbruket står för en stor del av den rötbara biogaspotentialen i Sverige, men småskaliga satsningar på gårdsnivå har visat sig svåra att räkna hem. Större satsningar där teknikens skalfördelar utnyttjas har istället varit mer framgångsrika under senare år, något som också kan anses minska risken för den enskilde lantbrukaren. Inom ramen för projektet Mångdubbla biogasen i Uppsala län - förverkliga lantbrukets potential har Biogas Öst låtit utreda och jämföra en rad olika samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket i Sverige med fokus på riskminimering ur lantbrukarnas synvinkel. Tydliga framgångsfaktorer är bl.a. långa avtal - både gällande substrat och avsättning för gas - och samverkan med befintliga aktörer på fordonsgasmarknaden. Läs eller ladda ned hela rapport under Läs mer.

Läs mer ...

Det nya året har kommit en bit på väg och det är dags för årets första nyhetsbrev. I detta kan du läsa om årsmötet och kick-off för det "nya" Biogas Öst som sker i samband med det stora Klimatminglet på Uppsala slott 8 mars. Du kan även läsa mer om genomförda biogaskurser för lantbrukare i Uppsala län, workshops kring tillståndshantering för biogasanläggningar med landets miljöprövningsdelegationer, studiebesök vid bussdepåerna i Västerås och Köping samt lite annat smått och gott. Nu finns även lite ny statistik avseende fordonsgasförsljning och antal gasbilar 2012 uppe på hemsidan. Vi har dessutom lagt upp en längre nyhetsartikel om Karlskoga Biogas AB. Kom ihåg att vi numera nås på våra nya mejladresser, fornamn.efternamn@biogasost.se.

Läs mer ...

BiogasTinget 2012 är nu avklarat - stort tack till alla som deltog under dagen! Temat för dagen var: vilken är rätt väg för biogasen? Föredrag varvades med diskussioner och debatt kring biogasens nyttor och vilken roll olika aktörer ser för biogasen i energisystemet. Tydliga, långsiktiga spelregler efterlystes av de flesta och det blev återigen tydligt att osäkerheten är stor vilket dämpar utvecklingen. Men nya intressanta utvecklingsvägar såsom LBG, biogas som motor för lokal & regional utveckling samt ett ”klimatcertifikat” för en fossiloberoende transportsektor diskuterades också. Totalt deltog ungefär 100 personer under dagen. Presentationerna från dagen ligger på webben under fliken Infomaterial. Stort grattis också till Per Ankesjö som gick hem med den första Biogasutmärkelsen någonsin!

Läs mer ...

Stockholm-Mälarregionen ligger i framkant gällande produktion, distribution och användning av biogas, men genom ökad samverkan skulle biogasens utveckling ytterligare främjas. Med start den 27:e september genomfördes därför en två dagars biogasresa. Det var Mälardalsrådets miljöutskott tillsammans med Biogas Öst som anordnade resan som vände sig till lokala och regionala politiker och tjänstemän. Deltagarna besökte en rad intressanta biogasplatser kring Mälaren, bl a Statoil Järna med flytande fordonsgas, Valla gård i Katrineholm där gödsel blir miljövänligt fordonsbränsle och Vafab i Västerås där matavfall omvandlas till biogas. Resan avslutas vid SLU i Uppsala.

Läs mer ...

Onsdagen den 3:e oktober var det namngivningsceremoni och sjösättning av den nya gårdsbiogasanläggningen på SLU:s forskningsanläggning vid Funbo-Lövsta utanför Uppsala. Kerstin Svennersten Sjaunja, professor och dekanus vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på SLU avtäckte namnskylten. Biogasanläggningen, som fått namnet MisSLUrry, är den första i Uppsala län för rötning av substrat från lantbruket, främst gödsel och vall. Biogasen som produceras används för att generera värme till det lokala närvärmenätet samt el som kommer göra SLU:s forskningsanläggning till 80 % självförsörjande på elkraft.

Läs mer ...

Inom ramen för projektet InfraBiogas Öst har vi uppdaterat prognoser för utbud & efterfrågan på biogas som fordonsbränsle fram till 2020, länsvis och för hela Biogas Östs region. De tidigare prognoserna som togs fram 2009/2010 behövde en uppdatering då det hela tiden händer nya saker runtom i regionen. Medan vissa län ser ut att kunna matcha utbud & efterfrågan relativt väl så kommer regionen som helhet att uppleva underskott på biogas, vilket understryker behovet av regional samordning och samverkan.

Läs mer ...
Sida 6 av 7Först   Föregående   1  2  3  4  5  [6]  7  Nästa   Sista   

Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt