Inlogg deltagare
Biogasens (och andra biodrivmedels) skattebefrielse debatteras livligt. Hur länge tror du att den koldioxidneutrala biogasen kommer att slippa koldioxidskatt?Mattias Goldmann, Gröna Bilister

"Det stora viktiga klivet handlar om att ta sig från fossila till förnyelsebara bränslen. Men bland de olika biobränslena, är biogas det överlägset bästa. Biogas har lägst klimatpåverkan och är det enda bränslet på marknaden som verkligen för oss framåt när det gäller att minska utsläppen av hälsofarliga partiklar."
Mattias Goldmann, Gröna Bilister

Sökfunktion

  Sök
  

 

Biogas Öst

Klimatsmart regional samverkan!

i Stockholms - Södermanlands - Uppsala - Västmanlands - Örebro och Östergötlands län

Biogas Öst är en regional samverkansorganisation som aktivt ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i östra Mellansverige. Målet är mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion av biogas. Vi för biogasen framåt i Sverige!

2013 var året då Biogas Öst fyllde 5. Detta firades med tårta vid samverkansmötet i december. Vårt femte år var också det första på helt egna ben som egen organisation. I verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om organisationen, vad vi gör och hur vi arbetar. I verksamhetsberättelsen för 2013 kan du även läsa mer om pågående och avslutade projekt, bl.a. det nya stora EU-projektet Biogas XPOSE, projektet Biogasnät i Mälardalen samt det viktiga arbetet kring tillståndsprocesser för nya biogasanläggningar. Därtill finns siffror och statistik över utvecklingen i regionen kopplat till Biogas Östs långsiktiga mål. Trevlig läsning!

Läs mer ...

I Biogas Östs första nyehtsbrev för 2014 kan du bland annat läsa om de studiebesök som anordnas i Östergötland den 18:e mars, om Biogas Östs årsmöte, och om det nya projeket "Utsläpp till luft vid biogasproduktion"

Vi på Biogas Öst önskar dig trevlig läsning!

Läs mer ...

Årets BiogasTing gick av stapeln den 4:e december, som vanligt på Nalen i Stockholm. Årets tema var Politik - Visioner, verktyg, vallöften? Knappt 100 personer deltog under dagen och lotsades fram bland intressanta föredrag och diskussioner av moderator Mattias Goldmann. Under dagen delades även den årliga Biogasutmärkelsen ut av Biogas Östs styrelseordförande Andreas Porswald. Årets utmärkelse gick till Karlskoga Biogas (numera Biogasbolaget) och senior advisor Tommy Thalbäck som varit med och suddat ut en vit fläck på biogaskartan. Totalt sett en mycket lyckad dag i biogasens tecken - stort tack till alla er som deltog!

 

Läs mer ...

Inom projektet Informationskampanj för biogas, som drivs i samverkan mellan Biogas Syd och Biogas Öst med finansiering från bl.a. Energimyndigheten, har Biogas Öst låtit ta fram ett handledande material kring offentlig upphandling av gasdrivna fordon, gasdrivna transporttjänser samt själva bränslet fordonsgas. Rapporten är främst ett handledande material för de aktörer som vill ställa krav på biogas i offentliga upphandlingar, och kompletterar och fördjupar de befitnliga verktyg som Miljöstyrningsrådet förfogar över. Rapporten kan dock även vara till nytta för de som vill veta mer om offentlig upphandling i allmänhet, förstå konsekvenserna av ställda krav samt få en inblick i varför offentlig uttrycker sig som man gör i upphandlingar.  

Läs mer ...

Sommaren börjar lida mot sitt slut och semestrarna byts mott jobb igen. Lagom till hösten kan Biogas Öst stolt presentera det nya stora projektet Biogas XPOSE som beviljats medel från EU:s LIFE+ program fram till 2018. Biogas Öst har agerat samordnare för ansökan som skickats in i samarbete Vafab Miljö, JTI, Cortus och NeoZeo. Projektet syftar till att demonstrera, testa och utvärdera nya tekniker och nya råvaror för framställning av förnybar fordonsgas. En torrötningsanläggning ska uppföras av Vafab Miljö i Västerås, Cortus ska testa metanisering av syntesgas i Köping och en ny metod för småskalig uppgradering av biogas ska testas av NeoZeo på SLU i Uppsala. Biogas Öst kommer att leda och samordna olika aktiviteter för att visa hur östra Mellansverige nu tar nästa steg i biogasutvecklingen. Totalt omfattar projektet ca 8,3 miljoner euro varav EU bidrar med 1,6. Övriga medfinansiärer är Stockholms Läns Landsting, Länsstyrelsen i Västmanland samt Regionförbunden i Södermanland, Uppsala, Örebro och Östergötland. 

Läs mer ...

Åren 2009-2012 deltog Biogas Öst i EU-projektet Baltic Biogas Bus. Inom projektet undersöktes och diskuterades produktion, distribution och användning av biogas som bränsle för kollektivtrafikens bussar i Östersjöregionen. Baserat på resultat och slutsatser har en förlängning kallad More Baltic Biogas Bus arbetats fram och godkänts under sommaren 2013. Lead partner i förlängningsprojektet är Västerås Lokaltrafik (VL) och dessutom deltar Biogas Öst samt partners från Norge, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Fokus ligger på ökad uppgradering av biogas till fordonsbränsle samt effektivare användning av biogas i bussar. Bl.a. ska det investeras i biogashybridbussar samt arbetas med eco-driving. Projeket pågår t.o.m. september 2014. Besök projektets hemsida för mer information.

Läs mer ...

Årets Almedalsvecka är avklarad - större och mer omfattande än någonsin. Biogas Öst var på plats under en stor del av veckan för att nätverka, diskutera, ta del av seminarier och debatter, samt inte minst för att anordna ett seminairum på temat Biogasnät i Mälardalen? Seminariet visade på en stor enighet mellan såväl politiken som branschen om att detta är en fråga som bör studeras mer ingående (mer info under Läs mer). En blick i programtidningen i övrigt visar att veckan bjöd på betydligt färre renodlade biogasevenemang än för bara några år sedan, men diskussionerna kring biodrivmedel i allmänhet, fossiloberoende fordonsflotta 2030 och en allmän energiomställning till 2050 var ändå många och väl framträdande. Vid flertalet seminarier togs behovet av - och hoppet om - en bred, blocköverskridande energiöverenskommelse upp.

Läs mer ...

Den 29 maj anordnar Biogas Öst i samarbete med JTI, SLU och Hushållningssällskapet (HS) en biogasdag på Lövsta forskningscentrum utanför Uppsala. Fokus under dagen ligger på effektiv småskalig lantbruksbaserad biogasproduktion samt uppgradering till fordonsbränsle. Under dagen kommer JTI och SLU att presentera resultat från pågående forsknings- och utvecklingsprojekt, HS presenterar resultat från det pågående nationella utvärderingsprojektet kring gårdsanläggningar och Biogas Öst berättar mer om ett projekt för ökad harmonisering i tillståndsprocessen för biogasanläggningar i Sverige. Det bjuds på enklare lunch, studiebesök, mingel och utställning med en rad spännande teknikföretag inom biogasområdet. Se inbjudan & program för mer information.

Läs mer ...

Den 8 mars anordnades ett stort klimatevent på Uppsala slott i samarbete mellan Biogas Öst, Uppsala Klimatprotokoll och Mälardalsrådet. Över 150 personer besökte slottet under dagen för att lyssna till föredrag, diskutera och inspireras på temat hållbara transporter. Bl.a. deltog Thomas B. Johansson, regeringens utredare för en fossiloberoende fordonsflotta 2030, samt en rad andra föreläsare från såväl kommun som industri och akademi. Samtliga presentationer från dagen finns tillgängliga här. Det bjöds även på en internationell utblick från de senaste årens klimatförhandlingar. Avslutningsvis klippte Stefan Hanna (C), kommunalråd i Uppsala, bandet för det "nya" Biogas Öst, och eftermiddagen avslutades med en sprakande eldshow på borgården. 

Läs mer ...

Lantbruket står för en stor del av den rötbara biogaspotentialen i Sverige, men småskaliga satsningar på gårdsnivå har visat sig svåra att räkna hem. Större satsningar där teknikens skalfördelar utnyttjas har istället varit mer framgångsrika under senare år, något som också kan anses minska risken för den enskilde lantbrukaren. Inom ramen för projektet Mångdubbla biogasen i Uppsala län - förverkliga lantbrukets potential har Biogas Öst låtit utreda och jämföra en rad olika samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket i Sverige med fokus på riskminimering ur lantbrukarnas synvinkel. Tydliga framgångsfaktorer är bl.a. långa avtal - både gällande substrat och avsättning för gas - och samverkan med befintliga aktörer på fordonsgasmarknaden. Läs eller ladda ned hela rapport under Läs mer.

Läs mer ...
Sida 5 av 6Först   Föregående   1  2  3  4  [5]  6  Nästa   Sista   

Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt