Inlogg deltagare
Biogasens (och andra biodrivmedels) skattebefrielse debatteras livligt. Hur länge tror du att den koldioxidneutrala biogasen kommer att slippa koldioxidskatt?Staffan Lindberg

”Biogas är ett fantastiskt bränsle. Jag har räknat ut att om familjen åker till sommarstugan med gasbil, 18 mil. Så släpper vi ut mindre koldioxid än om vi delar på en enda hamburgare!”
Staffan Lindberg (Uppsala) känd underhållare, klimatbantare och biogasentusiast.

Sökfunktion

  Sök
  

 

Biogas Öst

Klimatsmart regional samverkan!

i Stockholms - Södermanlands - Uppsala - Västmanlands - Örebro och Östergötlands län

Biogas Öst är en regional samverkansorganisation som aktivt ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i östra Mellansverige. Målet är mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion av biogas. Vi för biogasen framåt i Sverige!

Rapport 2014:298


Under 2014 har Biogas Öst och BioMil drivit projektet Utsläpp till luft vid biogasproduktion där två rapporter tagits fram. Den ena rapporten 
heter Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige, och har fokuserat på att studera frågor kring luktproblematik vid biogasanläggningar. Studien visar att en majoritet av de undersökta bioga Läs mer ...

Det femte BiogasTinget är nu avklarat - ännu en spännande och lyckad heldag i biogasens tecken på Nalen i Stockholm! På temat förnybart i framkant gavs en rad presentationer och inspel kring nya substrat, nya metoder och tekniker för biogasframställning samt ny, effektivare användning av biogas. Det bjöds också på en internationell utblick och en spännande paneldiskussion kring biogasens framtid som fordonsbränsle mot bakgrund av osäkerheterna kring forsatt koldioxidskattebefrielse. Under dagen delades också årets Biogasutnärksel ut av Biogas Östs ordförande Andreas Porswald. Priset gick i år till Biototal som på ett enträget och förtjänstfullt vis arbetar för att bygga marknad och trygga avsättning för biogödsel, vilket sluter kretsloppet mellan stad och land. 

Läs mer ...

Biogas Öst informationsbroschyr om gasbilar är nu uppdaterad med årets nya modeller.

Webversion

För utskrift (2,4 MB)

Läs mer ...

I Biogas Östs tredje nyhetsbrev 2014 kan du bland annat läsa mer om biogasstatistiken för 2013, om våra kommande evenemang med BiogasTinget den 3 december som självklar final för året, samt annat smått och gott från regionen. 

Nyhetsbrevet laddar du ner här.

Vi har också skrivit en lite längre nyhetsartikel kring biogasen i Uppsala - en av de orter som ökat produktionen mest under senare år - och vikten av kollektivtrafikens bussar som stor, långsiktig kund. 

Nyhetsartikeln laddar du ner här.

Trevlig läsning!

Läs mer ...

Den 14 oktober välkomnar Biogas Öst till ett framåtblickande halvdagsseminarium om biogasens utveckling i Mälardalen. Fokus ligger på förutsättningar och möjligheter att på sikt kunna länka samman befintliga lokala biogasledningar i Mälardalen i ett storregionalt nät. Seminariet, som äger rum på Stockholm Waterfront Hotel, är en del av projektet Biogasnät i Mälardalen som pågår under 2014. Den förstudie som genomförts inom projektet kommer att presenteras och det utlovas intressant paneldiskussion med en rad olika infallsvinklar kring framtidens distribution av biogas. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Inbjudan med program och information om anmälan finns här.  

Läs mer ...

Mer än 90 % av våra vägtransporter drivs alltjämt av fossila drivmedel och det politiska målet om en fossiloberoende fordonsflotta känns avlägset. Dessa frågor har hittills lyst med sin frånvaro inför årets val, men nu anordnar Biogas Öst tillsammans med Energigas Sverige, Swedish Biogas International och Tekniska Verken i Linköping en debatt mellan riksdagskandidater från M, C, S och MP kring energiomställningen med fokus på transportsektorn och biogasens roll. Debatten äger rum i Linköping den 2 september. Därtill anordnar Energigas Sverige tillsammans med andra aktörer också debatter i Götebrog och Malmö. Mer info och anmälningsformulär under Läs mer.

Läs mer ...

Biogas Öst har som vanligt varit på plats under politikerveckan i Almedalen, dock inte med något eget arrangemang 2014. Men det fanns gott om programpunkter ändå: hela 3 513 evenemang under de åtta dagarna. På ytan har biogasen tagit mindre plats än för några år sedan. En sökning i programmet på ordet "biogas" gav blott elva träffar. Men biogasen har ändå varit högst närvarande och en självklar del i debatter kring (bio)drivmedel, hållbara transporter, avfall, stadsutveckling, kollektivtrafik, hållbar utveckling och förnybar energi. Därtill gjorde gasbilarna "comeback". Såväl Volkswagen som Audi och Seat visade sina senaste modeller i miljöbilutställningen i hamnen (även om elbilarna var fler). Däremot gavs få konkreta, klara besked om vad som ska gälla framöver för biodrivmedlen. Politiken förefaller överens om de långsiktiga målen i transportsektorn, och företrädare för båda blocken ser positivt på mycket av det som FFF-utredningen föreslagit, men de konkreta "vallöftena" om vad som ska göras - och hur snabbt det bör göras - uteblev till stor del. 

Läs mer ...

I Biogas Östs andra nyhetsbrev för 2014 kan du bland annat läsa om avfallstrenden för 2013, om utvecklingen för vårt gasnätsprojekt, om planeringen inför BiogasTinget, om statusen för gödselgasstödet och om de första bränsletesterna inom projektet Biogas XPOSE.

Nyhetsbrevet laddar du ned här.

Vi har även tagit fram en artikel om Stockholms läns första separata anläggning för rötning av matavfall som ska stå klar hösten 2015.

Artikeln laddar du ned här.

Vi på Biogas Öst önskar dig trevlig läsning och en Glad Midsommar!

Läs mer ...

Produktionen av förnybar energi måste öka om målen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 eller ett klimatneutralt Sverige 2050 ska nås. Biogasen kan spela en viktig roll i ett framtida hållbart samhälle. Ett känt hinder för att få till nya biogasanläggningar är krångliga, dyra och långdragna tillståndsprocesser. Denna nya vägledning är framtagen i dialog mellan bransch och myndigheter och ska underlätta miljöprövningen av biogasanläggningar. 

Det gedigna arbetet med att ta fram en bra vägledning för branschen har bara börjat och dokumentet utgör en remissversion. 

Läs mer ...

Beställ ett biogas-kromemblem hos oss som på ett stilfult sätt visar att du kör gasbil! Emblemet är tillverkat på samma sätt som övriga beteckningar på bilen (t ex märke och modell). 
Du kan själv enkelt montera emblemet på din gasbil där du tycker att det passar.
Måtten på emblemet är 2 x 15 cm.

Läs mer ...
Sida 4 av 6Först   Föregående   1  2  3  [4]  5  6  Nästa   Sista   

Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt