Inlogg deltagare
Biogasens (och andra biodrivmedels) skattebefrielse debatteras livligt. Hur länge tror du att den koldioxidneutrala biogasen kommer att slippa koldioxidskatt?"Energikontorets ambition är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora klimatproblemen i regionen är lösta. Detta förutsätter ett offensivt klimatsmart agerande, så väl lokalt som regionalt och internationellt. Biogas är en bit i det stora pusslet."
Lina Yng VD, Energikontoret i Mälardalen AB

Sökfunktion

  Sök
  

 

Biogas Öst

Klimatsmart regional samverkan!

i Stockholms - Södermanlands - Uppsala - Västmanlands - Örebro och Östergötlands län

Biogas Öst är en regional samverkansorganisation som aktivt ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i östra Mellansverige. Målet är mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion av biogas. Vi för biogasen framåt i Sverige!

Hösten har kommit en bra bit på väg och det är hög tid för Biogas Östs tredje nyhetsbrev för året. I detta kan du läsa mer om status för skattebefrielsen på biogas samt Biogas Östs arbete för att påverka och skapa debatt i frågan, om E.ON:s stora satsning med fyra nya tankställen i regionen, invigningen av en ny biogasanläggning i Huddinge, den nya nationella symbolen för biogas, storsatsningen på biogasbussar i Västmanland som nått en ny milstople under hösten samt annat smått och gott från runtom i regionen och sådant som Biogas Öst pysslat med på sistone.

Nyhetsbrevet kan du ladda ned här. Trevlig läsning!

Läs mer ...

Seminarium exklusivt för journalister och politiker den 14 oktober.

Biogasakademin, Stockholm Business Region Development och Biogas Öst bjuder in till ett seminarium exklusivt för journalister och politiker. Hur svensk green-tech erövrar nya exportmarknader, hur Stockholm är förbild för 2,5-miljonstaden Nagpur samt hur mycket fossila drivmedel som går att ersätta med biogas är exempel på ämnen som kommer tas upp.

Inbjudan till seminariet går att ladda ned HÄR

Läs mer ...

BIogas Öst har tillsammans med övriga regionala biogasorganisationer, de s.k. "biogasväderstrecken", och Energigas Sverige beviljats medel från Energimyndigheten för att arbeta fram en strategisk innovationsagenda. Syftet med en innovationsagenda är att diskutera och formulera möjliga framfartsvägar kring energimässiga samhällsutmaningar för att ytterligare stärka konkurrenskraften inom områden där Sverige redan visat framfötterna. Innovationsagendan Samhällsnyttig biogas i alla väderstreck syftar till att diskutera och precisera hur biogasens många olika samhälls-nyttor bättre kan kvantifieras och värderas för att också tydligare kunna införlivas i affärsmodeller, koncept och beslutsunderlag. Workshops med branschaktörer samt representanter för en rad olika forskningsdiscipliner ska genomföras. Projektet pågår till juni 2016. För mer info, kontakta Jonas Forsberg.

Läs mer ...

Snart har 2015 kommit halvvägs, sommaren står för dörren (även om vädret inte riktigt håller med) och det är dags för Biogas Östs andra nyhetsbrev för året. Här kan du som vanligt läsa mer om lite av det vi gjort och annat smått och gott som skett runtom i regionen under våren och försommaren. Bland annat har vi arrangerat ett spännande seminarium i Karlskoga kring lokal och regional marknad för biogas till fordon. Läs också mer om vad som är på gång i vårt stora EU-projekt Biogas XPOSE. Bland en hel del annat. Med hopp om en solig sommar!  

Läs mer ...

Den 11 juni, i samband med Karlskoga Motorsportvecka, medarrangerar Biogas Öst ett biogasseminarium i Karlskoga. Dagen har sin utgångspunkt i den biogasanläggning som invigdes i Karlskoga 2013 och som nu samägs med Örebro och Kumla kommuner. Dagen bjuder på en rad olika infallsvinklar, men fokuserar huvudsakligen på hur man bygger en långsiktigt bärkraftig marknad för biogas lokalt och regionalt. Representanter för Biogasbolaget, ägarkommunerna, lantbruket, länstrafiken, taxi m.fl. deltar under dagen och ger sin syn på utvecklingen på väg mot mer lokalproducerat förnybart bränsle i regionens transporter. Inbjudan och program med länk till anmälan hittar du här. Vi ses i Karlskoga!

Läs mer ...

Biogasproduktion innebär att omvandla avfall till en resurs. Biogasen kan ersätta fossila drivmedel och är ett sätt för transportsektorn att ställa om till ett bränsle med mycket låg klimatpåverkan. Biogasproduktionen ökar, antalet tankställen ökar och antalet gasdrivna bilmodeller likaså. Med rätt förutsättningar – och ett politiskt erkännande av biogasens potential – kan vi nå målet om en fossilfri fordonsflotta i tid och Sverige kan behålla sin världsledande position på biogasområdet. 

Läs mer ...

2015 är redan två månader gammalt och det är full fart för Biogas Öst. Samtidigt har året hittills också präglats av låga globala oljepriser och osäkerheter kring skattebefrielsen och andra styrmedel på hemmaplan. I vårt första nyhetsbrev för året kan du läsa mer om lite av det vi pysslat med under vintern och vad som är på gång framöver. 

Nyhetsbrevet finns att ladda ned här

Som vanligt har vi också skrivit en lite längre och fördjupande artikel; denna gång om småskalig biogasproduktion i lantbruket och det fleråriga utvärderingsprojekt av svenska gårdsanläggningar som just avslutats. Trevlig läsning!

Nyhetsartikeln finns att ladda ned här

Läs mer ...

Biogas Öst har under 2014 drivit projektet Biogasnät i Mälardalen med syfte att studera förutsättningar och möjligheter för att etappvis länka samman befintliga lokala biogasnät i Mälardalen i ett stort regionalt biogasnät. Slutrapport är nu klar och publicerad inom SGC:s rapportserie. Som bilagor till slutrapporten finns även en delrapport som tar upp marknadsförutsättningar, systemlösning samt effekter på klimat, miljö och samhällsekonomi och en kort delrapport som beräknat ungefärlig investeringsnivå för de olika etapperna resp. hela biogasnätet. Projektet har finansierats av Energimyndigheten via SGC, Stockholm Gas, E.ON Gas, AGA, Swedegas, Scandinavian Biogas Fuels, Biogasbolaget, Eskilstuna Energi & Miljö, Svensk Växtkraft, SYVAB och LRF.

Läs mer ...

Året lider mot sitt slut och det är dags för Biogas Östs fjärde och sista nyhetsbrev 2014. Där berättar vi bland annat om nya spännande gas/el-hybridbussar, nypublicerade rapporter om luktförekomster vid biogasproduktion, metanutsläpp vid uppgradering samt nya nyckeltal för matavfallsinsamling, biogas och biogödsel! Även en summering av BiogasTinget 2014 finns med i nyhetsbrevet tillsammans med mycket annat smått och gott.

Nyhetsbrevet finns att ladda ned här.

Den fördjupande artikeln ger denna gång tips och inspiration till hur man kan använda offentlig upphandling som verktyg för att främja biogasen och samtidigt förbättra miljön - både lokalt och globalt!

Nyhetsartikeln finns att ladda ned här. 

Trevlig helgläsning!

God Jul och Gott Nytt År!

Rapport 2014:299


Under 2014 har Biogas Öst och BioMil drivit projektet Utsläpp till luft vid biogasproduktion där två rapporter tagits fram. I den ena rapporten,
Metanutsläpp från restgas vid uppgradering, har fyra olika uppgraderingsteknikers metanutsläpp studerats ur ett systemperspektiv, för att utröna vilken teknik som ger bäst miljönytta. 

Läs mer ...
Sida 3 av 6Först   Föregående   1  2  [3]  4  5  6  Nästa   Sista   

Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt