Välkommen till Upphandlingsworkshop!

Den 3:e oktober med efterföljande lunchmingel

Maria Losman, Ecoplan, håller i en workshop där vi diskuterar den offentliga upphandlingen som verktyg för att nå både en fossilfri fordons otta samt andra viktiga offentliga mål.

Workshop 9:00-12:00, lunchmingel 12:00-13:30

Inbjudan och anmälan

 

Bland annat kommer följande frågor att diskuteras: Hur kan vi på ett framgångsrikt och realistiskt sätt ställa mer offensiva krav på fossilfrihet? Vilken typ av krav får/kan/bör man ställa? Kan vi ställa nya typer av krav för att nå även andra viktiga samhällsmål? Hur kan vi samverka kring vilka krav vi ställer för att öka kraften i omställningen till fossilfrihet i vår region?

Bland annat kommer remissversionen av en ny vägledning för upphandling av fossilfria transporter att presenteras och diskuteras.

Under det efterföljande lunchminglet invigs BioDriv Öst och du får chansen att mingla med bland annat 2030-sekreteriatet, Power Circle, Svebio, Vätgas Sverige och Biogas Öst.

Skriven av: Biogas Admin
Publicerad den: 2017-08-29
Antal visningar: 342
Tillbaka

Sökfunktion

  Sök
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt