Nytt projekt om biogasens samhällsnyttor


BIogas Öst har tillsammans med övriga regionala biogasorganisationer, de s.k. "biogasväderstrecken", och Energigas Sverige beviljats medel från Energimyndigheten för att arbeta fram en strategisk innovationsagenda. Syftet med en innovationsagenda är att diskutera och formulera möjliga framfartsvägar kring energimässiga samhällsutmaningar för att ytterligare stärka konkurrenskraften inom områden där Sverige redan visat framfötterna. Innovationsagendan Samhällsnyttig biogas i alla väderstreck syftar till att diskutera och precisera hur biogasens många olika samhälls-nyttor bättre kan kvantifieras och värderas för att också tydligare kunna införlivas i affärsmodeller, koncept och beslutsunderlag. Workshops med branschaktörer samt representanter för en rad olika forskningsdiscipliner ska genomföras. Projektet pågår till juni 2016. För mer info, kontakta Jonas Forsberg.

 

Skriven av: Team Biogas Öst
Publicerad den: 2015-07-01
Antal visningar: 1359
Tillbaka

Sökfunktion

  Sök
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt