Biogas finns, funkar & ökar!


Biogasproduktion innebär att omvandla avfall till en resurs. Biogasen kan ersätta fossila drivmedel och är ett sätt för transportsektorn att ställa om till ett bränsle med mycket låg klimatpåverkan. Biogasproduktionen ökar, antalet tankställen ökar och antalet gasdrivna bilmodeller likaså. Med rätt förutsättningar – och ett politiskt erkännande av biogasens potential – kan vi nå målet om en fossilfri fordonsflotta i tid och Sverige kan behålla sin världsledande position på biogasområdet. 

Det börjar bli bråttom om vi ska nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030. Vi måste använda och vidareutveckla alla möjliga befintliga och kommande förnybara drivmedel, tillsammans med effektiviseringar i både fordon och transportsystem. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) uttryckte nyligen tveksamhet kring biogas som fordonsbränsle och antydde att denna skulle vara ”under utfasning”. Helt fel, menar vi, samtidigt som det vore förödande om detta antagande får bidra till att forma politiken för en fossilfri fordonsflotta.

Sverige är idag världsledande vad gäller användning av biogas som fordonsbränsle. Biogasproduktionen har ökat från år till år under hela 2000-talet och andelen som används i fordon likaså. 2013 användes 54 % av biogasen i det syftet totalt sett, men i vissa delar av landet var andelen betydligt större än så. Idag rullar nära 50 000 gasdrivna personbilar på våra vägar och antalet fortsätter växa. Likaså blir tankningsmöjligheterna allt bättre – idag finns över 150 publika tankställen i Sverige. Senaste tillskottet invigdes nyligen i Huddinge. Kommande år planeras också för ett ökat antal tankställen i norra delarna av landet.

Under förra året antog EU ett direktiv om utbyggnad av infrastruktur för rena, alternativa drivmedel med syfte att minska oljeberoende samt klimat- och miljöpåverkan från transporter inom unionen. EU gör bedömningen att metan, såväl biogas som naturgas, kommer att spela en mycket viktig roll för framtidens transporter både till sjöss och på land. Samtidigt sker en snabb utveckling för metan som drivmedel i både USA och Kina, vilket driver på utvecklingen av nya gasdrivna fordon och ny infrastruktur. 

Genom att anamma den globala utvecklingen på gasområdet, fortsätta slå vakt om gjorda investeringar och tro på biogasen här hemma, kan Sverige nå sitt eget mål om en fossilfri fordonsflotta 2030, och samtidigt vara ett föredöme för andra länder. Genom att visa vägen till en mycket stor andel inhemskt producerad biogas i fordonsbränsle-mixen kan vi göra verklig skillnad för hela EU. Till gagn för såväl miljö och klimat som konkurrenskraft och export-möjligheter. Låt oss ta vara på biogasen! 

Desirée Grahn, Biogas Syd
Jonas Forsberg, Biogas Öst

Läs också vårt inspel om hur alla möjliga förnybara drivmedel behövs i framtidens bränslemix. 

Skriven av: Team Biogas Öst
Publicerad den: 2015-03-25
Antal visningar: 1500
Tillbaka

Sökfunktion

  Sök
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt