Framtidens infrastruktur för biogas?


Biogas Öst har under 2014 drivit projektet Biogasnät i Mälardalen med syfte att studera förutsättningar och möjligheter för att etappvis länka samman befintliga lokala biogasnät i Mälardalen i ett stort regionalt biogasnät. Slutrapport är nu klar och publicerad inom SGC:s rapportserie. Som bilagor till slutrapporten finns även en delrapport som tar upp marknadsförutsättningar, systemlösning samt effekter på klimat, miljö och samhällsekonomi och en kort delrapport som beräknat ungefärlig investeringsnivå för de olika etapperna resp. hela biogasnätet. Projektet har finansierats av Energimyndigheten via SGC, Stockholm Gas, E.ON Gas, AGA, Swedegas, Scandinavian Biogas Fuels, Biogasbolaget, Eskilstuna Energi & Miljö, Svensk Växtkraft, SYVAB och LRF.

SGC300: Biogas grid in Mälardalen valley

Bilaga: Regionalt biogasnät i Mälardalen

Bilaga: Investeringskostnader för tänkt biogasnät Mälardalen

Pressmeddelande 2015-02-26

Skriven av: Team Biogas Öst
Publicerad den: 2015-01-30
Antal visningar: 1399
Tillbaka

Sökfunktion

  Sök
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt