Vägledning Miljöprövning


Produktionen av förnybar energi måste öka om målen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 eller ett klimatneutralt Sverige 2050 ska nås. Biogasen kan spela en viktig roll i ett framtida hållbart samhälle. Ett känt hinder för att få till nya biogasanläggningar är krångliga, dyra och långdragna tillståndsprocesser. Denna nya vägledning är framtagen i dialog mellan bransch och myndigheter och ska underlätta miljöprövningen av biogasanläggningar. 

Det gedigna arbetet med att ta fram en bra vägledning för branschen har bara börjat och dokumentet utgör en remissversion. 

Till rapporten

Skriven av: Team Biogas Öst
Publicerad den: 2014-04-15
Antal visningar: 1841
Tillbaka

Sökfunktion

  Sök
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt