Biogas Öst landar biogasmiljoner


Sommaren börjar lida mot sitt slut och semestrarna byts mott jobb igen. Lagom till hösten kan Biogas Öst stolt presentera det nya stora projektet Biogas XPOSE som beviljats medel från EU:s LIFE+ program fram till 2018. Biogas Öst har agerat samordnare för ansökan som skickats in i samarbete Vafab Miljö, JTI, Cortus och NeoZeo. Projektet syftar till att demonstrera, testa och utvärdera nya tekniker och nya råvaror för framställning av förnybar fordonsgas. En torrötningsanläggning ska uppföras av Vafab Miljö i Västerås, Cortus ska testa metanisering av syntesgas i Köping och en ny metod för småskalig uppgradering av biogas ska testas av NeoZeo på SLU i Uppsala. Biogas Öst kommer att leda och samordna olika aktiviteter för att visa hur östra Mellansverige nu tar nästa steg i biogasutvecklingen. Totalt omfattar projektet ca 8,3 miljoner euro varav EU bidrar med 1,6. Övriga medfinansiärer är Stockholms Läns Landsting, Länsstyrelsen i Västmanland samt Regionförbunden i Södermanland, Uppsala, Örebro och Östergötland. 

Till pressmeddelande

Skriven av: Team Biogas Öst
Publicerad den: 2013-08-19
Antal visningar: 2133
Tillbaka

Sökfunktion

  Sök
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt