Ingen lantbruksbiogas utan samarbete


Lantbruket står för en stor del av den rötbara biogaspotentialen i Sverige, men småskaliga satsningar på gårdsnivå har visat sig svåra att räkna hem. Större satsningar där teknikens skalfördelar utnyttjas har istället varit mer framgångsrika under senare år, något som också kan anses minska risken för den enskilde lantbrukaren. Inom ramen för projektet Mångdubbla biogasen i Uppsala län - förverkliga lantbrukets potential har Biogas Öst låtit utreda och jämföra en rad olika samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket i Sverige med fokus på riskminimering ur lantbrukarnas synvinkel. Tydliga framgångsfaktorer är bl.a. långa avtal - både gällande substrat och avsättning för gas - och samverkan med befintliga aktörer på fordonsgasmarknaden. Läs eller ladda ned hela rapport under Läs mer.

Till rapporten

Till pressmeddelandet

Skriven av: Team Biogas Öst
Publicerad den: 2013-03-01
Antal visningar: 1399
Tillbaka

Sökfunktion

  Sök
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt