Stort tack till alla som deltog på BiogasTinget


BiogasTinget 2012 är nu avklarat - stort tack till alla som deltog under dagen! Temat för dagen var: vilken är rätt väg för biogasen? Föredrag varvades med diskussioner och debatt kring biogasens nyttor och vilken roll olika aktörer ser för biogasen i energisystemet. Tydliga, långsiktiga spelregler efterlystes av de flesta och det blev återigen tydligt att osäkerheten är stor vilket dämpar utvecklingen. Men nya intressanta utvecklingsvägar såsom LBG, biogas som motor för lokal & regional utveckling samt ett ”klimatcertifikat” för en fossiloberoende transportsektor diskuterades också. Totalt deltog ungefär 100 personer under dagen. Presentationerna från dagen ligger på webben under fliken Infomaterial. Stort grattis också till Per Ankesjö som gick hem med den första Biogasutmärkelsen någonsin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Deltagarna vid Draknästet (från vänster): Sara Andersson (SL), Thomas Possling (Subaru), Ingela Nilsson Nachtweij (LRF), Ulrika Jardfelt (Svensk Fjärrvärme), Anders Mathiasson (Energigas SVerige), Jessica Cederberg Wodmar (moderator), Mats Eklund (LiU), Cecilie Tenfjord Toftby (moderaterna) samt Björn Telenius (Näringsdepartementet).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mingel & uställning med några av deltagarna vid BiogasTinget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två av besökarna, Henrik Dahlsson (Energigas Sverige) och Fredrik Saweståhl (Tyresö kommun), fick avrunda dagen och berätta vad de tar med sig från årets BiogasTing.

Skriven av: Team Biogas Öst
Publicerad den: 2012-11-29
Antal visningar: 2373
Tillbaka

Sökfunktion

  Sök
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt