Lyckad sjösättning av ny biogasanläggning


Onsdagen den 3:e oktober var det namngivningsceremoni och sjösättning av den nya gårdsbiogasanläggningen på SLU:s forskningsanläggning vid Funbo-Lövsta utanför Uppsala. Kerstin Svennersten Sjaunja, professor och dekanus vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på SLU avtäckte namnskylten. Biogasanläggningen, som fått namnet MisSLUrry, är den första i Uppsala län för rötning av substrat från lantbruket, främst gödsel och vall. Biogasen som produceras används för att generera värme till det lokala närvärmenätet samt el som kommer göra SLU:s forskningsanläggning till 80 % självförsörjande på elkraft.

I samband med detta medarrangerade också Biogas Öst ett seminarium kring gårdsbaserad biogas. Trots att lantbruket antas stå för den enskilt största biogaspotentialen på kort sikt kommer bara 1 % av den biogas som produceras idag från småskaliga lantbruksanläggningar. Under förmiddagen fick åhörarna lära sig mer om planering, riskminimering och praktiska erfarenheter av biogas på gården. Efter lunch ägnades seminariet åt forskning och framtid och det samarbete som finns i Uppsala mellan SLU och JTI med syfte att utveckla den gårdsbaserade biogasen. SLU:s nya biogasanläggning kommer bli en mycket viktig del i forskning och erfarenhetsinhämtning för att utveckla den småskaliga biogasproduktionen.

Samtliga presentationer från seminariet finns för nedladdning här.

Skriven av: Team Biogas Öst
Publicerad den: 2012-10-11
Antal visningar: 1952
Tillbaka

Sökfunktion

  Sök
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt