Två nya rapporter inom projektet InfraBiogas Öst


Nu finns två ytterligare rapporter (utöver den om termisk förgasning av biomassa), som tagits fram inom projektet InfraBiogas Öst, för nedladdning. Den ena är resultatet av en genomgång av dagens produktion och de substrat som används i regionen idag, kompletterat med diskussion kring möjliga "nya" substrat som skulle kunna bidra till en ökad produktion.

Den andra rapporten är en sammanställning av anläggningarnas avsättning för rötrest och rötslam, kompletterat med kortare diskussion kring certifiering och attityder till spridning av rötrest och rötslam.

Kartlägging av substrat för ökad biogasproduktion

Avsättning för rötrest och rötslam i Biogas Östs region

Skriven av: Team Biogas Öst
Publicerad den: 2011-10-04
Antal visningar: 1840
Tillbaka

Sökfunktion

  Sök
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt