Inlogg deltagare
Biogasens (och andra biodrivmedels) skattebefrielse debatteras livligt. Hur länge tror du att den koldioxidneutrala biogasen kommer att slippa koldioxidskatt?Andreas Porswald, Kommunalråd (mp), ordförande Svensk Växtkraft AB

"Det är helt i Västerås stads inriktning att utveckla biogasen som förnyelsebart bränsle i Mälardalen. Vårt engagemang i Biogas Öst är viktigt för att bygga ut infrastrukturen för mackar och produktion av biogas. Vi har också ett gott samarbete med lantbruktsnäringen och näringslivet som är viktigt för framtiden!"
Andreas Porswald, ordförande Svensk Växtkraft AB

Sökfunktion

  Sök
  

 

Biogas Öst

Klimatsmart regional samverkan!

i Stockholms - Södermanlands - Uppsala - Västmanlands - Örebro och Östergötlands län

Biogas Öst är en regional samverkansorganisation som aktivt ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i östra Mellansverige. Målet är mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion av biogas. Vi för biogasen framåt i Sverige!

Konferens Stockholm 6 december


Varmt välkommen till en konferens om fordon, fossilfrihet och försörjningstrygghet!

Hur hänger säkerhetspolitik ihop med transportsektorns omställning och kan vi öka takten i omställningen till fossilfrihet genom att kombinera nya insatsområden med varandra?

Hur kan vi sluta cirkeln i transportsektorns omställning genom en ny syn på samhällsnyttor och nya beräkningsmodeller?

Välkommen till en heldag fylld med spännande föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte. 

Läs mer ...
Seminarium i Stockholm den 5 december 2017


Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium i Stockholm om EU och vår regionala omställning till fossilfria transporter.

Under sista kvartalet 2017 tas beslut i Bryssel och EU som kommer att definiera svensk lagstiftning, och ha en stor påverkan på våra möjligheter till regional utveckling och omställning till fossilfria transporter. Hur påverkar det som händer i EU oss- och hur kan vi påverka EU? 

Biogas Öst arrangerar seminariet tillsammans med Region Östergötland som en del av European Week of Regions and Cities och för det storregionala projektet Biogas XPOSE. 

Läs mer ...
NY STRATEGISK INNOVATIONSAGENDA

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i en ny nationell strategisk innovationsagenda som tagits fram av Biogas Öst i samverkan med övriga regionala biogasorganisationer.

Agendan har tagits fram inom ramen för strategiska innovationsområden vilket är ett samarbete mellan VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Ladda ner rapporten HÄR

Läs mer ...
3 oktober i Uppsala

BioDriv Öst är den nya storregionala kraftsamlingen för fossilfria transporter. Satsningen är redan i full gång och samlar över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning som vill samverka i omställningen till fossilfria transporter i Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Örebro och Västmanlands län.

Den 3 oktober går startskottet för satsningen i Uppsala. Kom på lunch, delta i invigningen av det nya nätverket och ta chansen att diskutera och få svar på dina frågor om transportsektorns omställning. 

Inbjudan och program

 

 

 

 

 

Läs mer ...
Den 3:e oktober med efterföljande lunchmingel

Maria Losman, Ecoplan, håller i en workshop där vi diskuterar den offentliga upphandlingen som verktyg för att nå både en fossilfri fordons otta samt andra viktiga offentliga mål.

Workshop 9:00-12:00, lunchmingel 12:00-13:30

Inbjudan och anmälan

 

Läs mer ...
11 oktober Bryssel

 Den 11 oktober arrangerar Biogas Öst, tillsammans med Region Östergötland, Västra Götalandsregionen med flera, ett seminarium i Bryssel under European Week of Regions and Cities. Satsningen är en del inom det storregionala projektet Biogas XPOSE och temat på semiariet är hur biogassatsningar kan bidra till en cirkulär ekonomi och många olika samhällsnyttor i Europas städer och regioner.

Inbjudan och program

Läs mer ...

Biogas Öst arrangerar tillsammans med Tekniska verken, Region Östergötland och Biogas Research Center ett seminarium om hur viktiga samhällsmål kan gynnas om politiken bättre förmår att ta fasta på den totala samhällsnyttan med biogas i Almedalen!

Klicka HÄR för mer information och talare

Läs mer ...

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om framtidens hållbara drivmedel! De förnyelsebara och fossilfria alternativen är  flera och nya tekniska innovationer tillkännages dagligen. Under dagen kommer ny teknik och nya samarbeten för framtidens bränslen presenteras. Seminariet bjuder också på visning av bland annat vätgas-, biogas- och elbilar samt andra intressanta och relevanta utställare.Ta chansen att lära dig mer om hur du och din organisation kan dra nytta av det senaste!

Till program och anmälan

Läs mer ...

Allt fler arbetsgivare vill vara med och bidra till målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Några vanliga första steg är att ta itu med organisationens egna fordon samt uppmuntra till mer cykling och nyttjande av kollektivtrafik. Ett nästa steg kan vara att påverka eventuella tjänsteresor som måste ske med privata fordon. Genom att erbjuda anställda en differentierad milersättning skapas incitament för att välja förnybara alternativ. Detta är en enkel åtgärd som uppmuntrar till klimatsmarta val och stärker arbetsgivarens miljöprofil.

Till artikeln

Läs mer ...

Vill du minska dina koldioxidutsläpp med upp till 100 procent och samtidigt bidra till regional utveckling? Nu ställer vi om till ett hållbart Sverige och det finns flera alternativa drivmedel som gör det möjligt. Vi fokuserar på de hållbaraste alternativen - eldrift och biogas.

Vilka möjligheter öppnar det upp för den offentliga verksamheten och företag i kommunen? Kom på lunch så får du veta mer.

Inbjudan och anmälningsinformation

 
Läs mer ...
Sida 1 av 7Först   Föregående   [1]  2  3  4  5  6  7  Nästa   Sista   

Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt