Inlogg deltagare

Det enklaste sättet att distribuera biogas är i pipelines. Det är dock en hög investeringskostnad att bygga nya ledningar. I dagsläget kör man därför ofta biogasen i växelflak med gasflaskor i de delar av landet där det inte finns gasledningar. Med den nya kryotekniken där gasen görs flytande kan det bli enklare att distribuera biogasen i framtiden.

Att tanka biogas är inte svårare än att tanka en vanlig bil. Den största skillnaden är att man låser fast munstycket på en gasnippel.


 

Ett flertal olika aktörer på marknaden bygger och driver tankställen för biogas. Läs vår broschyr om gastankställen för att få veta mer om vad som krävs och hur det går till när man bygger ett tankställe för biogas.

Gastankställen, fem goda exempel

Till karta över befintliga tankställen

Se aktuella priser på alla tankställen

Snabbtankning: Kompressorn fyller ett högtryckslager till 250-300 var. Vid tankning strömmar gasen över till fordonets tank till önskat tryck uppnåtts, ca 200 bar vid full tank. En buss tar 10-15 minuter att tanka och en personbil 2-5 minuter.

Långsamtankning: Kompressorn arbetar direkt mot fordonets gastankar och höjer trycket tills tanken är full. Tankningen tar flera timmar och sker ofta nattetid. Långsamtankning sker främst av biogasdrivna bussar och sopbilar. Hela fordonsflottan tankas vanligen samtidigt med samma kompressor.  

  
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt