Inlogg deltagare

Biogas (ca 65% metan, 35% koldioxid) är mycket energirik och kan direkt användas för exempelvis uppvärmning eller elproduktion, medan den måste uppgraderas så att innehållet blir cirka 97 procent metan, om den ska användas till fordonsbränsle. Koldioxiden som inte innehåller någon energi tas då bort med god tillgänglig teknik. När biogasen har uppgraderats (Bild: Svensk Växtkrafts uppgraderingsanläggning) har den ungefär samma innehåll och egenskaper som naturgas. Likheterna innebär att det inte har någon betydelse om naturgas och biogas blandas, eller om man tankar bilen med det ena eller det andra. Fördelen med biogasen är att den kommer från förnyelsebara energikällor medan naturgasen kommer från fossila energikällor. Biogasen tar dessutom ca 30 dagar att framställa, jämfört med olja och naturgas som tar flera miljoner år. Fordonsgas är ett samlingsbegrepp för metangas i form av biogas och naturgas som används som drivmedel i fordon. Fordonsgasen komprimeras och levereras under ett högt tryck, ~200 bar.

Ett hållbart kretsloppssamhälle skapas när lokalt avfall används för lokal energiproduktion och rötresten återförs till lantbruket.

                    

 

  
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt